top of page

IZBERI KATERO KOLO ŽELIŠ TESTIRATI

Kako prideš do testnega kolesa?

Spodaj poiščeš želeni model kolesa ter klikneš gumb  "Izberi". Nato izbereš želeni datum in uro ter klikneš gumb "Rezerviraj". Za tem sledi še vpis tvojih podatkov. V najkrajšem možnem času te bomo kontaktirali in ti potrdili oziroma preklicali rezervacijo (v kolikor je kolo ali sedež takrat že zasedeno). Vedno pa lahko rezervacijo opravite preko telefona v času delovnih ur trgovine (PON-PET 9:00-19:00).

 

Kje lahko testno kolo prevzameš?

Kolo ali sedež prevzameš v sportR.si na Tržaška cesta 133, 1000 Ljubljana.

 

Kako plačaš?

Test kolesa ali sedeža je brezplačen, opravi pa se rezervacija sredstev* za primer poškodbe in sicer pred prevzemom kolesa ali sedeža s kreditno kartico (Mastercard, Visa...), kar bo navedeno tudi na najemni pogodbi.

* S seboj potrebuješ veljavni osebni dokument in kreditno kartico na kateri vam rezerviramo sredstva za varščino kolesa ali sedeža, ki se ti vrnejo nazaj na račun, ko kolo ali sedež vrneš v primeru, da je kolo ali sedež v takem stanju kot si ga prevzel. V kolikor na kolesu ali sedežu pride do poškodb, najemnik sam plača nastalo škodo in stroške popravila.

 

Pogoji najema testnega kolesa: 

  1. Stranka s podpisom jamči za resničnost podatkov.

  2. Če stranka zamudi z vračilom se ji obračuna dodatna ura najema.

  3. sportR.si d.o.o., Linhartova cesta 42, 1000 Ljubljana, lahko v primeru ne vračila vnovči založena sredstva in prijavi odtujitev artikla organom Policije.

  4. V primeru, da stranka vrne artikel poškodovan, poškodbe pa niso posledica normalne uporabe, se stranki zaračuna popravilo artikla po veljavnem ceniku servisnih storitev sportR.si d.o.o. V kolikor artikla ni mogoče popraviti, je stranka dolžna plačati maloprodajno ceno artikla.

  5. Uporaba izposojenega artikla je na lastno odgovornost!

  6. Pri izposoji stranka obvezno predloži osebni dokument.

  7. Stranki vrnemo kavcijo, ko vrne nepoškodovan artikel.

  8. Artikel je potrebno vrniti do dogovorjene ure, v nasprotnem primeru se zamuda obračuna po ceniku!

  9. Artikel je možno v poslovalnici rezervirati s predhodno rezervacijo sredstev.

  10. Izposojeni artikel je potrebno vrniti, kjer je bil izposojen. Uporabnik/najemnik s podpisom najemnega obrazca izjavlja, da je opremo natančno pregledal in da na njej ni napak. Izjavlja, da izposojeno opremo zna pravilno uporabljati in prevzema vso odgovornost za škodo, ki bi morebiti nastala v zvezi z njeno uporabo. Vnaprej se odpoveduje vsem zahtevkom zoper podjetja sportR.si d.o.o. v zvezi z uporabo izposojene opreme. Jamči, da bo opremo uporabljal samo podpisnik/najemnik in v primeru, da bi kakršnakoli škoda v zvezi z izposojeno opremo nastala tretjim osebam prevzema vso odgovornost za nastalo škodo in bo po potrebi podjetje sportR.si d.o.o. v celoti odškodoval.

 

 

Varstvo osebnih podatkov:
sportR.si d.o.o., Linhartova 42, 1000 Ljubljana - Slovenija (v nadaljevanju sportR.si, kot upravljalec osebnih podatkov), bo ime, priimek, naslov, telefonsko številko, e-naslov ter tip in številko osebnega dokumenta stranke (v nadaljevanju podatki), ki jih ta navede v obrazcu in so potrebni za izvajanje najemne pogodbe, obdeloval le z namenom sklenjene najemne pogodbe.

V času obdelave podatkov ima stranka pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo nanjo, ter do popravka, omejitve obdelave, prenosljivosti ali izbrisa vseh ali posameznih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi, in sicer pisno z zahtevo, posredovano na sedež podjetja sportR.si d.o.o., Linhartova 42, 1000 Ljubljana - Slovenija ali preko elektronske pošte info@sportr.si. Stranka ima pravico do ugovora in do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.
Podatke, ki jih na podlagi pogodbenih obveznosti in zakonskih predpisov obdeluje za namen izvajanja najemne pogodbe, bo sportR.si hranil 6 let od zaključka najema oz. skladno z zakonsko določenimi roki hrambe.

Uporabnik osebnih podatkov je sportR.si. Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v podjetju sportR.si  je možno kontaktirati na info@sportr.si.

bottom of page